Privacy policy

Vastgoedframe.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Vastgoedframe zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Vastgoedframe.nl houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Vastgoedframe.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen en bezoeken de website van Vastgoedframe.nl geen cookies ontvangt.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Na voltooing van een opdracht maken we een foto van het geleverde. Deze zal mogelijk in de toekomst (uitsluitend met uw toestemming) vertoond kunnen worden op onze website.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Vastgoedframe.nl dan kunt u contact met ons opnemen. We helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.